Christopher Ailsby - TŘETÍ ŘÍŠE (DEN PO DNI)

Christopher Ailsby - TŘETÍ ŘÍŠE (DEN PO DNI)

Christopher Ailsby - TŘETÍ ŘÍŠE (DEN PO DNI)

Christopher Ailsby - TŘETÍ ŘÍŠE (DEN PO DNI)

Mohlo by sa zdať, že v tomto prípade ide len opakovanie už mnohokrát napísaného a ukazaného - nie je to tak. Autor si dal záležať na tom, aby popisované udalosti nielen tvorili jednoliaty celok, ale venuje sa aj množstvo drobných udalosti, ktoré samé o sebe nemuseli mať veľký význam, no nakoniec sa ukázalo, že boli veľmi dôležité.

Ailsby spracoval tému veľmi prehľadne, chronologicky, pričom nevynechal žiadnu z dôležitých udalostí, ktoré ovplyvnili vznik, fungovanie a následný pád Tretej ríše. Doplnil ju obsiahlým a miestami aj raritným obrazovým materiálom. Kniha možno neprináša nič zásadne nového pre historikov a ľudí, ktorí sa tejto téme venujú, ale môže byť skvelým pomocníkom pre laickú verejnosť. Hlavne s ohľadom na fakt, koľko nepresných informácií, klamstiev a zavádzaní sa ohľadom tejto témy v poslednej dobe vyrojilo popri súčasných udalostiach na Ukrajine.

O podobných knihách som už v rámci tohto seriálu písal, no aj napriek tomu považujem vydanie tejto konkrétnej publikácie za prospešné.

Pôvodné anglické vydanie vyšlo v roku 2005 a od toho sa odvíja, žiaľ, aj niekoľko nepresností. Napríklad, autor uvádza, že počas bombardovania Dráždaň 14. februára 1945 zahynulo cez 50 000 ľudí, lenže posledné nezávislé vyskumy z roku 2010 toto čislo už okresali cca. na polovicu. Aj napriek niekoľkým takýmto nezrovnalostiam prináša táto obrázková publikácia prehľadný a viac-menej aj na nič nezabudajúci pohľad na exitenciu Tretej ríše od roku 1923 až do jej úplného zničenia v roku 1945.

 21

Koscj

Hodnocení

Autor
-
Redakce
-

Další informace