LAURENCE REES - Dvakrát o nacizme a načúvaní Adolfovi Hitlerovi

LAURENCE REES - Dvakrát o nacizme a načúvaní Adolfovi Hitlerovi

LAURENCE REES - Dvakrát o nacizme a načúvaní Adolfovi Hitlerovi

LAURENCE REES - Dvakrát o nacizme a načúvaní Adolfovi Hitlerovi

Historik, scenárista, režisér a producent britskej BBC sa dlhodobo venuje témam druhej svetovej vojny a okrem televíznych dokumentov je autorom viacerých kníh. S jednou z nich sme sa pred časom zaoberali aj na tomto webe. Laurence Rees okrem BBC pôsobi aj na akademickej pôjde ako čestný člen katedry medzinárodných dejín Londýnskej školy ekonomiky a politických vied. Tentoraz tu máme dve knihy z jeho pera, ktoré vyšli v Ikare s ročným odstupom a zaoberajú sa, rovnako ako rovnomenné dokumenty BCC, nacizmom a jeho hlavnou postavou Adolfom Hitlerom.

 

TEMNÁ CHARIZMA ADOLFA HITLERA, Cesta do pekla (Ikar, 2013)

Dnes panuje všeobecná spoločenská zhoda, že Adolf Hitler bol prototypom zla a okrem pár šialencov a holohlavých psychopatov s týmto tvrdením nikto nepolemizuje. Otázkou zostáva, ako je možné, že tento človek, ktorým doslova lomcovala nenávisť, ktorý nemal spoločenské správanie a návyky a ktorý nemal absolútne žiadnu schopnosť diskutovať, dokázal nadchnúť také množstvo ľudí a získať takú masovú podporu pre svoje šialené vízie.

V tejto súvislosti sa spomína údajná Hitlerova charizma, preto sa Laurence Rees rohodol preskúmať povahu Hitlerovej príťažlivosti. Autor analyzuje Hitlerove chovanie, prejavy, vzťahy, ako i vtedajšie spoločensko-politické reálie, a na ich základe formuluje vlastné závery, pričom sa venuje celému životu vodcu NSDAP a Tretej ríše od mladosti až po samovraždu.

Svoju prácu Laurence Rees konzultoval v viacerými renomovanými historikmi, no aj tak nakoniec zdôrazňuje, že toto jeho dielo nie je čisto historickou prácou, ale ide o jeho vlastné závery a názory. V každom prípade je „Cesta do pekla“ nadmieru zujímavým čítaním.

NACISTI, Varovanie dejín (Ikar, 2012)

V staršom diele sa Rees venuje vnútornemu fungovaniu nacistického hnutia a následne aj Tretej ríše. V tomto prípade sa obrátil na tých najoprávnenejších - porozprával sa bývalými členmi NSDAP a Hitlerovmi súputníkmi. Najprekvapujúcejším záverom z týchto rozhovorov bolo zistenie, že títo bývali nacisti sa nevyhovárali na obyčajné počúvanie rozkazov, ale mnohí z nich svoje vtedajšie konanie považovali za správne.

Väčšina nacistov považovala svoju podporu Hitlerovi ako rozumnú odpoveď na vtedajšiu hospodársku i politickú krízu, ako aj následok nespravodlivej Versaillskej mierovej zmluvy, a samozrejme v neskorších rokoch išlo aj o následok indoktrinácie mládeže v mládežníckych nacistických organizáciach a školstve. Jednoducho túžili po silnom mužovi, ktorý dokáže povzniesť Nemcov z vtedajšieho marazmu, a pritom netušili, že svoju dušu ako i krajinu dali do rúk diablovi.

Okrem fungovania NSDAP a pridružených organizácií, ako aj nacistického Nemecka sa autor venuje aj fungovaniu vzťahov s rôznymi spojencami a významnú časť tejto knihy zaberá aj stať o soviestko-nacistickom pakte, ktorý odhaľuje zvrátenosť oboch režimov.

Na rozdiel od prvej knižky ide v tomto prípade o čisto historickú prácu, za ktorú dostal Laurence Ress čestný doktorát Sheffeldskej univerzity s nasledujúcim komentárom: „Laurence Rees si zalúži vďaku odborníkov z celého sveta za obrovský a unikátny príspevok k pochopeniu dejín.“

 Přidejte svůj názor

Koscj

Hodnocení

Autor
-
Redakce
-