SHOUTBOX

DARKTHRONE - Astral Fortress

Fenriz "Infidel Castro" Gylve a Nocturno Culto z ničoho nič vystrili najlepší album DARKTHRONE za posledných 15 rokov. Kolekciu v pravom slova zmysle hitov (ktoré bavia od prvého do posledného, na kosť ohlodaného tracku) punktuje dokonale ironický obal.
| Thorn

Zveřejněno: Pátek, 18. listopadu 2022