PANCIEROVÝ VLAK ŠTEFÁNIK - Košice, železničná stanica (19. - 25. apríla 2010)

PANCIEROVÝ VLAK ŠTEFÁNIK - Košice, železničná stanica (19. - 25. apríla 2010)

PANCIEROVÝ VLAK ŠTEFÁNIK - Košice, železničná stanica (19. - 25. apríla 2010)

PANCIEROVÝ VLAK ŠTEFÁNIK - Košice, železničná stanica (19. - 25. apríla 2010)

Vidieť na jednom mieste skoro celú súpravu improvizovaného pancierového vlaku, aká sa používala povstaleckou 1. česko-slovenskou armádou na Slovensku počas SNP, je udalosť nie práve všedná a preto by bolo chybou si aspoň očami neohmatať dnes už tak vzdialenú históriu. Hoci obzeranie vlakovej súpravy odstavenej na koľaji košickej železničnej stanice nebolo kompletné, pretože chýbal rušeň a vystavené obrnence sa dali obdivovať len zvonka, primárny cieľ múzea SNP, ktoré výstavu organizuje, expozícia spĺňala dostatočne. V troch pripojených „dobytčiakoch“ bolo možné zhliadnúť výstavu, ktorá priblížila okolnosti, za akých vznikli všetky tri pancierové vlaky počas SNP (IPV Štefánik, IPV Hurban a IPV Masaryk), ako aj ich osud. Popri popise stavby súprav si návštevník môže prečítať aj osobné výpovede ľudí, ktorí tvorili osádku počas bojových akcií. Okrem už dostatočne známych historických skutočnostíi, akými sú rozdelenie Československa, vznik Slovenského štátu a vypuknutie Slovenského národného povstania v rámci expozície nebola núdza ani o zaujímavé informácie, ktoré nie sú až tak známe laickej verejnosti. Chcete vedieť, ako si konštruktéri poradili s nedostatkom ozajstného pancierového plechu? Vedeli ste, že jeden predchodca týchto troch pancierákov bojoval v radoch slovenskej armády proti Maďarsku a Poľsku a druhý v Bielorusku proti partizánom? Chcete vedieť ešte viac? Skúste navštíviť niektorú z nasledujúcich zastávok, ozaj sa oplatí obetovať chvíľku voľného času na prehliadku.

[oficiálne info] [oficiálny leták]

Košice - 19. 4. 2010 – 25. 4. 2010
Liptovský Mikuláš - 03. 05. 2010 – 09. 05. 2010
Piešťany - 29 - 30. 05. 2010 (akcia 4. národné letecké dni)
Žilina - 31. 05. 2010 – 06. 06. 2010
Trnava - 13. 06. 2010
Bratislava - 14. 06. 2010 – 20. 06. 2010 (akcia RENDEZ)
Zvolen - 06. 09. 2010 – 12. 09. 2010 (akcia GP Zvolen)

 4

Koscj

Další informace