Jonathan Littell - LASKAVÉ BOHYNĚ

Jonathan Littell - LASKAVÉ BOHYNĚ

Jonathan Littell - LASKAVÉ BOHYNĚ

Jonathan Littell - LASKAVÉ BOHYNĚ

Kniha provázená pověstí kontroverzního a šokujícího počinu na poli literárním konečně dorazila i k nám. Jsou Littellovy "Laskavé bohyně" skutečně hodny své nahypované pověsti? Formálně vlastně sotva, lze je vnímat jako hluboký regres pod vrstvu postmoderny, kamsi ke starému realismu předjoyceovskému. Konzervativně napsaný text vyniká pečlivostí popisu, důrazem na kultivovaný jazyk a precizní argumentační výstavbu. Jeho hlavní hybnou silou je nitro ich formového vypravěče, vyššího důstojníka SS Maxmiliana Aueho. Kultivovaný právník vzdělaný i ve filozofii a umění zavádí čtenáře do klíčových bodů německého boje na východní frontě. V roli politického důstojníka zodpovědného především za židovskou otázku projde Ukrajinu, Kavkaz, Stalingrad i koncentrační tábory na území Německa a Polska. Díky jeho fundovanosti a citu pro detail se čtenáří naskýtá magnetizující náhled do samotného srdce temnoty, propracovaný rozbor německého Weltanschauung, národně socialistické ideologie i antisemitismu. Navzdory blazeovanému odstupu vypravěče, jeho intelektuální schopnosti syntézy faktů, jsou "Bohyně" zrůdným textem. Drastické výjevy válečné každodennosti se střídají s průhledy do freudovských komplexů hlavního hrdiny, motivy homosexuality a incestu ve spojení s brutalitou války vytvářejí z mohutné Littellovy knihy skutečný očistec. A čím dokáže tento text na pomezí ideologického dokumentu a hloubkové psychoterapie šokovat? Tím, že pojem totalitarismus neredukuje do metafory everymenů zneužitých zločinným Führerem. Aue přesně ví, co dělá a dovede si to zdůvodnit. A co je nejhorší – člověk mu to nemá a nemůže mít za zlé. Navíc jeho precizní rozbor vlastních morálních hodnot neustále vyzývá současného vnímatele k nesnadnému duelu – jsme my, moderní lidé, schopni s takovým odstupem a takovou zevrubností zkoumat a hájit vlastní zákony, hodnoty i vůdce jako tenhle uhlazený válečný zločinec? Čtení Littellova románu představuje hluboké trauma a zároveň výzvu k poznání sebe sama i své doby. Vynikající kniha, jakou zoufale potřebujeme směrem k socialismu.

 

 17

Marigold

Hodnocení

Autor
9 / 10
Redakce
-

Další informace

Jonathan Littell: Laskavé bohyně. Překlad: Michala Marková. Praha : Odeon, 2008. 868 stran. ISBN 978-80-207-1278-3

www.laskavebohyne.cz