Břetislav Tureček - SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU

Břetislav Tureček - SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU

Břetislav Tureček - SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU

Břetislav Tureček - SVĚTLA A STÍNY ISLÁMU

Nešťastné události z jedenáctého září roku 2001 s sebou mimo jiné přinesly i nový pohled na islám. Ten, jak známo, je monoteistickým náboženstvím, které vyznává jeden a půl miliardy věřících od západních břehů Afriky až po jihovýchodní Asii. Je asi zbytečné vysvětlovat, že za mnohé teroristické činy fundamentálně smýšlejících bláznů nemůže náboženství jako takové, koneckonců náboženský fanatik je nebezpečný bez ohledu na víru, kterou vyznává, ale zejména jeho špatný výklad podpořen vymýváním mozků především v mnohých náboženských školách. Že islám má i mnoho jiných, a pro mnohé i překvapivých, tváří, které nemají s násilím a zabíjením nic společného, se nás snaží přesvědčit i tato kniha, která uzřela světlo světa letos na podzim.

Mekka - Saudská ArábieJejí autor, Břetislav Tureček, podniknul od poloviny devadesátých let několik cest do zemí Blízkého východu, tudíž i geografické zaměření publikace je především s důrazem na islám v arabských zemích. Navzdory atraktivně konfliktnímu názvu se nejedná o žádnou hlubokou studii do myslí následovníků proroka Mohameda, či analýzu současného postavení tohoto náboženství s ohledem na budoucnost naší, nebo chcete-li západní kultury. Autor už od začátku jasně deklaruje, že si neklade ambice přinášet nějaké zásadní nové poznatky do v současnosti velice propíraného tématu tzv. střetu civilizací, či pronášet kontroverzní prohlášení. Svoje myšlenky nakonec pojal možná nejlépe, jak mohl - pohledem nadšeného a zvídavého cestovatele. Jednou v roli novinářského doprovodu vládní delegace, jindy v roli baťůžkáře, ve kterém zvědavost přebijí pud sebezáchovy. Různým aspektům islámu jsou věnované jednotlivé kapitoly, které popisují střípky ze zážitků z té které země, či území. Setkáme se tak postupně s různými výklady islámu v různých částech arabského poloostrova. Od Saudské Arábie, jejíž wahhábistické monarchii, ve které se pozoruhodně mísí ortodoxní islámské tradice s obrovským bohatstvím, jenž má za následek postupné pronikaní západního životního stylu do země, je bohužel díky takřka nereálné šanci navštívit tento stát jako turista věnován jen malý prostor, přes Irán, či Irák, které autor, mimochodem mluvící perštinou, navštěvoval asi nejčastěji, až do nedostupných hor na pákistánsko-afgánském pomezí, kde i v současnosti vládnou kmenové klany podporující nechvalně proslulé hnutí Talibán. Čtivou a navzdory absence nějaké základní dějové linie i místy dobrodružně pojatou formou, která však nepostrádá i několik zajímavých faktů a myšlenek jdoucích hluboko pod povrch, se tak čtenář seznámí i s duchovním životem v saddámovském Iráku, anebo s velikými rozdíly v praktikování islámských zvyků mezi iránským, či pákistánským venkovem a jejich mnohem liberálnějšími hlavními městy. Věřili byste například, že v současném Teheránu mají veliké problémy s rostoucím počtem narkomanů?

Asi nejčastějším argumentem kritiků islámu je postavení a práva žen. Kniha neopomíná ani toto téma a věnuje mu rovnou celou kapitolu. Je docela možné, že lidem zabývajícím se problematikou Blízkého východu a jeho náboženství hlouběji Břetislav Tureček příliš mnoho nových poznatků nenabídne. Zaškatulkovat však jeho dílo pouze jako populární literaturu by bylo nespravedlivé. Ačkoliv, jak již bylo řečeno, si nečiní nárok být důkladnou vědeckou studií, svým pojetím dokáže jednak vtáhnout do děje a zaujmout čtenáře a také ukázat v současnosti tolik obávané náboženství i prostřednictvím myšlení a chování obyčejných lidí, pro které je islám především jejich vlastní identita a kultura a která i většině z nich vštěpuje v našich končinách nepoznanou pohostinnost a úctu k hostům. Je to jiný svět, který se nám těžko chápe, stejně tak, jako on těžko chápe ten náš. K alespoň malému nalomení ledů, ač to může znít odporně pateticky, dokáže pomoct i takto čtivě pojatá publikace.

Foto pouze ilustrační - Mekka, Saudská Arábie

 2

Dalas

Verdikt

Na jedné straně kniha velmi čtivá, na straně druhé plná zajímavých faktů či příběhů, nezřídka pocházejících z oblastí, kam se běžný evropský smrtelník jen tak lehce nedostane, schopná svým skromným dílem přispět k porozumění náboženství zvaného islám.

Hodnocení

Autor
8 / 10
Redakce
-

Další informace

Redigovall: Petr Mikeš
214 stran.
ISBN 978-80-242-1909-7

www.knizniweb.cz