GUMIČKA - Jakou zvolit?

GUMIČKA - Jakou zvolit?

GUMIČKA - Jakou zvolit?

GUMIČKA - Jakou zvolit?

Vážení milí čitatelé. Jakožto redakční psycholog (pozn. autora - Jak vidíte, psychologie není jen progresivním výdobytkem skupiny METALLICA, nýbrž dobovou nutností a nedělitelnou součástí metalu jako takového a stejně tak i jeho periodik.) a referent pro pravou metalovou image jsem byl nedávno konfrontován s problémem velmi frekventovaným, avšak v metalových periodikách poměrně dosti opomíjeným. Vězte, že následující řádky byly původně koncipovány jako soukromá korespondence, avšak po zralé úvaze se nabízela spíše možnost veřejného publikování zkoumaného materiálu i přes jistou neanonymitu podnětu k němu dané, jenž zněl takto :

Marigold
17.3.2005 11:00:38

Kamarádi moji, dnes jsem zjistil, že růst mých vlasů se dostal do stádia, kdy už přichází na řadu pomocník z druhu nejpotřebnějších - gumička. Uvítal bych tedy přátelé nějakou dobře míněnou radu jak se o svou hřívu dobře postarat.
Moje představa je tedy takovéto: Očekávám stručné a efektivní rady, jak správně a rychle nasadit na vlasy gumičku, tak, aby se nemastily vlasy, jakou gumičku zvolit atp. Však víte. Za každou radu předem děkuji.

Váš, Marigold 

Hlavní problém jemuž byl vystaven kolega Marigold, a který řeší nemalé procento metalové generace jsem tedy podrobil následující úvaze, která jak doufám, bude nápomocna jemu i všem našim čtenářům, aby Vaše dny byly nadále plodné a metalové. Tolik tedy  úvodem.

Problematika gumiček a sponek se úzce váže na psychologii pravého metalového vlasu. A jeho teorii takzvané „Psychologicky podpůrné analýzy“. Nejprve je nutné položit si laickou otázku : Co mi dává můj metalový vlas a proč jej udržovat dlouhý? Správná odpověď je na snadě : „Cítím se s ním jako muž. Tak trochu jako hřebec.“ Ano! Velmi správně! Není bez zajímavosti, že dlouhý vlas jistým způsobem supluje právě hřebčí hřívu, jak kolega Marigold ve svém podnětu správně poukazuje. Rozšíříme-li však platnost na obecnou část lidského těla a zanedbáme-li mírné, místy až neznatelné, fyziologické odchylky hřebčího těla od těla lidského, dostaneme se jistě k překvapivým elementům, kvůli kterým se pěstění metalového vlasu jistě vyplatí. Nejen pro štěstí vaše, ale i radost vaší pravověrně metalové partnerky. Pro další detaily se Vás dovolím odkázat na diplomovou práci „Animální touha a její průvodní znaky.“ kolegy Mudr. Radima Uzla, jehož jméno je v odborných i laických kruzích jistě velmi dobře známo. Případnou konzultační referenci bych pak směřoval uznávanému odborníkovi Mudr. Vilémovi Koudelkovi, jehož případní zájemci mohou kontaktovat na adrese centrální veterinární zprávy JZD Kněžněves, obvodu Praha východ.  

Vraťme se nyní zpět k problematice gumiček, pro níž jsem vypracoval, ve spolupráci s Doc. Ing. Jaromírem Hlavou Csc. a Prof. Ing. Ignácem Kolomazníkem Csc. z katedry Olejových maziv a vláknin pražské Strojní fakulty ČVUT, teorii mechanického uspořádání metalového vlasu a jeho doplňků. Vyjdeme-li z analýzy psychologicko podpůrné a několika alternativních odpovědí na laickou otázku. Zjistíme, že 21% respondentů uvedlo v průzkumu odpověď : „Dlouhé vlasy mi dávají předně pocit sucha a bezpečí.“, čímž ji obsadili přesně na třetí místo po odpovědi týkající se mužnosti (39%) a druhé, velmi obtížně interpretovatelné odpovědi : „Voe!“ (35%) jejíž důkladnou analýzu právě vypracovává lexikografický ústav Univerzity Karlovy. Jako nejvhodnější testovací vzorek byl zvolen no name výrobek GUM-BX9. Splňující bezezbytku dvě základní mechanická kritéria. Kritérium sucha a kritérium bezpečí. Kritérium sucha vychází z činné plochy gumičky a ponejvíce z vlastnosti sání vysoce viskózních materiálů. Pomocí činné plochy gumičky důsledně přiškrtíme pramen pravého metalového vlasu, načež sledujeme vnitřní silové účinky v takto redukovaném průměru. Při dosažení referenční funkční síly F(krit) dochází k normovanému zaškrcení pravého metalového vlasu a následnému zabránění toku mastného vlasového maziva směrem z vlasu, které takto obtékají vlivem viskózních povrchových sil hlavu testovaného objektu a vytváří dokonale nepromokavý povlak, nerozpustitelný i silným kyselým deštěm.  Je-li GUM-BX9 instalován v zadní části hlavy, zabraňuje tedy i případnému nežádoucímu kanutí vlasového maziva do piva a následnému znehodnocení referenční chuti moku. S velikým nesouhlasem se však náš experimentální tým setkal v testované oblasti Velké Popoviny, kde si respondenti v testovacím období stěžovali na náhlý pokles kvality místního pivovaru. Dlouhodobým měřením bylo zjištěno, že pivovar je v pořádku a do oblasti dodána další expedice gumiček pod označením GUM-BX9-S, jejichž ústřední vlastností je kromě silových účinků i savost a absorpce viskózního materiálu, společně s rozpisem koncentrací a počtu použitých GUM-BX9-S, které jsou nutné přidat do sudu těsně po jeho naražení.

Druhým z mechanických kritérií je hledisko bezpečnostní, jež se úzce váže opět na činnou plochu gumičky ovšem je závislá i na použitém mechanickém modelu účesu. Stáhne-li si subjekt metalový vlas do skupenství takzvaného „vocasu“, je experimentálně prokázáno, že dokáže při dostatečně zvolené vnější funkční ploše gumičky ustát i mírné fláknutí řetězem do zátylku, během pouliční rvačky s brutální bandou raperů . Účinnost takto zvolené ochrany lze ještě zvětšit metodou drdůlku, který svou platností pokrývá střední flákanec běžným průmyslovým řetězem do zátylku a dokonce i některé výrobní řady baseballových pálek z měkčího dřeva. Vocas je však možno aplikovat téměř kdekoli a máte-li dostatečně rozvinutou fantasii, dokážete s ním vskutku kouzelné věci. Je-li například očekáván úder mířící do sfér vrchlíku hlavy, je možno použít  gumičkový vodopád, jenž je však poměrně náročný na přesnost úderu. Proto se zde doporučují spíš modely stavařských ochranný přileb schválené normou ISO. Z hlediska útočných doplňků je pak možno použít i útočnou metalovou sponku Killer-28X se čtyřmi ostrými samobrusnými hroty. Tento doplněk již však není předmětem našeho výzkumu a budeme se s ním zabývat v některé dalších analýz.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem výrobcům promo gumiček, jenž nám zaslali do redakce své výrobky a oficiálně se omluvit zástupcům z tiskového oddělení Primeros, za organizační zmatky, které jsem v nedopatření způsobil já sám, když jsem výrobci v domnění špatné kontaktní adresy, zaslal zpět zásilku, která byla správně určena pro naši redakci. Jednalo se o zásilku určenou Oddělení pro styk s metalovou veřejností. Zástupcům této sekce panu Šmarcovi a panu Pokornému se tímto upřímně omlouvám a prohlašuji, že jakékoli výhrady způsobené absencí zásilky v redakci přebírám na svou zodpovědnost. Prosím o zaslání, kartičky zdravotních pojišťoven a adres spolupostižených. 

 198

Louža

Jiné pohledy

Ja nechápem, aký zmysel má tento odevný doplnok a už vôbec nerozumiem, prečo by som sa k tomuto mal vyjadrovať!!! A preto už budem mlčať a ešte aj to potichu!!!
Koscj | 1. dubna 2005

 

Tak a máme tady 1. duben, slavný to den, kdy se sluší a patří aby bezbřehý humor hrál první housle. Naše MP samozřejmě nemůže zůstat ani o krok pozadu a tak dnes máme ojedinělou možnost udusit se smíchem při četbě důmyslné úvahy o "metalovém vlasu". Věřte mi, že bych tady nenapsal ani slovo, kdyby podobný článek prožíval v publikačním plánu našeho webu svoji premiéru. Ona už je to ale repríza a to dokonce opakovaná. V tomto případě samozřejmě platí otřepané pravidlo, že opakovaný vtip není vtipem (natožpak pokud jím nebyl ani napoprvé - viz letošní silvestrovská veselice k popukání). Vůbec si nemyslím, že články na Metalopoli jsou suché nebo skoupé na humor, naopak, pozorný čtenář dozajista objeví různé narážky v recenzích nebo v reportech z koncertů, taktéž novinkáři dokážou mnohdy přivolat na naše líce pobavený úsměv. Dle mého to bohatě stačí, není potřeba nic lámat přes koleno publikováním takovýchto kreací jako single článků.
Všichni, kdo chodí na náš web pouze za účelem hloupě se pitvořit nad výtvory našich literátů se však, soudě podle rozložení sil v redakci, v žádném případě nemusí o svoje veselé okénko obávat ani do budoucna. To už tady můj druhý pohled ale nenaleznete, jednoduše zatnu zuby a zdržím se jakýchkoli sarkastických poznámek (abych tím neničil kompaktnost a údernost těchto článků). Můj dnešní příspěvek na téma "vtip na Metalopolis" tedy berte jako závěrečné, rezignované mávnutí rukou nad bojem s větrnými mlýny.
Reaper | 31. března 2005